Beste KVGaasperplas lid,
 
In de vorige nieuwsbrief hadden we het al over de communicatie. Dat blijkt in de praktijk bij ons intern nog meer aandacht nodig te hebben. Onze communicatie had er onder te lijden dat we onderling te weinig geïnformeerd waren. En dat had zijn weerslag op de sfeer.
 
We gaan als bestuur daar meer aandacht aan besteden. Het bestuur komt in de mail vaker in de cc te staan en we gaan de mailgroepen nalopen of die nog up-to-date zijn. Daarnaast gaan we elkaar vaker even bellen in plaats van met elkaar chatten via een app. En heel frappant: het maken van deze afspraken had direct al een positief effect op de sfeer. We gaan weer vol goede moed verder voor een toekomst bestendige vereniging.
 
Met vriendelijke groeten, het bestuur
 
 

Energiescan

Bij het Watersportverbond konden we een energiescan aanvragen. Dat hebben we gedaan en een ingenieur heeft de vereniging grondig doorgelicht. Wat daar meteen uit naar voren kwam is dat de OnderhoudCie al veel goede stappen heeft genomen door stevig in te zetten op vervangen van gloeilampen en halogeen door led-lampen. We hebben een rapport ontvangen waar dat in staat en welke stappen we nog kunnen nemen om energie-neutraal te kunnen worden.
 
Wat hier wellicht haaks op lijkt te staan is de losse vriezer die we net hebben aangeschaft. Die is niet bedoeld voor regulier gebruik, maar alleen voor evenementen (St Lucia, feestje, open dag) waar een vriezer wenselijk is. Een dag van te voren gaat dan de stekker erin en direct na de activiteit er weer uit. De rest van het jaar blijft het apparaat ook echt uit.
 
 

Botenloods

Verder dan enkele ingebrachte ideeën zijn we nog niet. Er is zelfs nog geen idee welke richting het uiteindelijk op zal kunnen gaan. Daar gaat vanaf nu verandering in komen: we gaan van start!
 
Eerder hebben we een bouwcommissie gehad die zich heeft ingezet voor ons clubgebouw. Dat is zo goed bevallen dat we de zelfde werkwijze gaan toepassen. Verschillende expertises waren daarbij ingebracht en op het resultaat zijn we nog steeds trots. Gaandeweg zullen meer leden aanhaken met hun specifieke expertises en zal altijd iemand van het bestuur aangehaakt blijven. Uiteindelijk hopen we dat op de ALV van 2023 een goed gebalanceerd plan gepresenteerd kan worden.
 
Patrick en Marten gaan beginnen een voorinventarisatie te maken. Bij deze studie wordt veel informatie verzameld en tegelijkertijd worden zo veel mogelijk opties open gelaten. De focus is: mogelijkheden. De verwachting is dat ze hier begin oktober mee klaar zijn en er dan een groter team zal zal zijn die aan de eerste schetsen kan gaan werken. 

De nieuwsbrieven zijn slechts informatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.