De kosten voor een lidmaatschap zie je hieronder. Deze kosten zijn per jaar en ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar.

lunchpauze tijdens de Dommel-tocht (2015)

Lidmaatschapskosten 2021

– Individueel € 105,00, korting bij tijdig betalen € 7,00
– Één-oudergezin € 141,00, korting bij tijdig betalen € 9,00
– Samenwonend € 181,00, korting bij tijdig betalen € 12,00
– Gezinslidmaatschap € 215,00, korting bij tijdig betalen € 14,00
– Donateur minimaal € 30,00

Liggeld
– Kajak € 46,00, korting bij tijdig betalen € 3,00
– Open kano € 63,00, korting bij tijdig betalen € 4,00

Overige kosten
– Inschrijfkosten € 15,00
– Sleutelgeld, diverse bedragen

Let op
Ga niet zomaar geld overmaken maar wacht op de factuur!

Bankrelatie
ING, gironummer 4424704 ten name van KVG Amsterdam.
IBAN NL90 INGB 0004 4247 04

Opzeggen
Het beëindigen van een lidmaatschap geschiedt door schriftelijke opzegging aan het bestuur tegen het eind van het verenigingsjaar met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.