De kosten voor een lidmaatschap zie je hieronder. Deze kosten zijn per jaar en ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar.

Lidmaatschapskosten 2022

* Individueel € 112,
(korting bij tijdig betalen € 7,-)

* Één-oudergezin € 150,-
(korting bij tijdig betalen € 9,-)

* Samenwonend € 192,-
(korting bij tijdig betalen € 12,-)

* Gezinslidmaatschap € 228,-
(korting bij tijdig betalen € 14,-)

* Donateur minimaal € 30,-

Liggeld
* Kajak € 49,-
(korting bij tijdig betalen € 3,-)

* Open kano € 67,-
(korting bij tijdig betalen € 4,-)

Overige kosten
* Inschrijfkosten € 15,00
* Sleutelgeld, diverse bedragen (borg)

Bankinformatie
NL90INGB0004424704 ten name van KVG Amsterdam.
Wacht op de factuur, voordat je iets overmaakt. 

Opzeggen
Het beëindigen van een lidmaatschap geschiedt door schriftelijke opzegging aan het bestuur tegen het eind van het verenigingsjaar met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.