Lidmaatschap

De kosten voor een lidmaatschap zie je hieronder. Deze kosten zijn per jaar en ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar.

Lidmaatschapskosten 2017;Lidmaatschap
– Individueel € 100,00, korting bij tijdig betalen € 7,00
– Één-oudergezin € 134,00, korting bij tijdig betalen € 9,00
– Samenwonend € 172,00, korting bij tijdig betalen € 12,00
– Gezinslidmaatschap € 205,00, korting bij tijdig betalen € 14,00
– Donateur minimaal € 30,00

Liggeld;
– Kajak € 44,00, korting bij tijdig betalen € 3,00
– Open kano € 60,00, korting bij tijdig betalen € 4,00

Overige kosten;
– Inschrijfkosten € 12,00
– Sleutelgeld, diverse bedragen

Bankrelatie
ING, gironummer 4424704 ten name van KVG Amsterdam.
IBAN NL90INGB0004424704.

Opzeggen

Het beëindigen van een lidmaatschap geschiedt door schriftelijke opzegging aan het bestuur tegen het eind van het verenigingsjaar met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

inschrijfformulier
Hier kunt u het inschrijfformulier KVG downloaden in PDF format of in WORD format.

Reacties zijn uitgeschakeld.