Open Dag 2014

OpenDag 2014 PosterOp zondag 11 mei 2014 zal er volop levendigheid heersen aan de westhoek van de Gaasperplas. Dan houden de watersportverenigingen samen een Open Dag, van 11.00 tot 16.00 uur. De verenigingen zijn de zeilclub, de drakenbootclub Concrete Dragons en onze kanovereniging, allemaal naast elkaar gevestigd aan het Langbroekpad in Amsterdam-Zuidoost.

Op onze Open Dag kun je kennismaken met de kanosport in de prachtige natuur van de Gaasperplas. Graag geven we informatie over het varen in een kajak (met dubbele peddel) en/of open kano (met steekpeddel); de verschillende typen boten en over lidmaatschap van de KV Gaasperplas. Je kunt ook zelf proberen hoe leuk kanovaren is, onder leiding van ervaren peddelaars.

Naast informatie kun je je ook aanmelden voor een basiscursus kanovaren. Hoe leuk is het om straks in de zomervakantie ergens een kano te huren en de techniek te beheersen?

Wil je meer weten? Kom dan naar onze gezellige Open Dag op zondag 11 mei.

Vakantie tocht Meivakantie

Beste Allemaal,

Doordat de campings dicht waren langs de Loire kon die tocht voor de meivakantie niet doorgaan.
Marrianne is echter zo aardig geweest om een andere tocht te organiseren.
Namenlijk Mecklenburg 2014.

Alle informatie staat onder de toertochten inclusief een PDF bestand die je kunt downloaden.
Mecklenburg 2014

Kanolessen H1 2014

Recentelijk kregen wij een aantal data door waarop onze club weer gastheer is voor een serie van zeven kanolessen in het kader van de Brede school. Wij werken weer samen met Rick Daman’s Kanoschool. De Brede School heeft naar het zich laat aanzien genoeg aanmeldingen om twee lessen per dag te kunnen vullen. De kanolessen worden gehouden op zeven woensdagen tussen 13.00 en 16.00 waarbij vanaf een uur of 12.45 de deelnemende kinderen kunnen aankomen. De data zijn:

  • 7 mei
  • 14 mei
  • 21 mei
  • 28 mei
  • 4 juni
  • 11 juni
  • 18 juni

Wie wil ons helpen deze dagen een en ander in goede banen te leiden? Geef je alsjeblieft op bij de voorzitter, Rudolf Werner van Daelen.

Rudolf Werner van Daelen

Loire

Beste Allemaal,

De tocht over de Loire kan helaas niet doorgaan.
Dit komt doordat de kampings helaas niet open zijn en er dus geen slaap gelegenheid is.

Er wordt gewerkt aan een vervanging.

Meer info volgt zodra deze beschikbaar is.

Gaaspersingel

Waternet is begonnen met de aanleg van de “Gaaspersingel”.

https://www.waternet.nl/projecten/aanleg-gaaspersingel/naslag

De hoofdreden van de plannen is de verbetering van de waterkwaliteit en de ecologische verbinding met de Gaasperzoom. Tevens worden twee kano-overdraagplaatsen gerealiseerd. De eerste komt iets westelijk ten opzichte van de huidige. De tweede kano-overdraagplaats komt bij Ballorig te liggen.

Met dank aan Marco Büring die dit nieuws onder mijn aandacht bracht.

Rudolf W van Daelen
voorzitter KV Gaasperplas.

Algemene Ledenvergadering 7 maart 2014

Namens het bestuur nodig ik alle leden en donateurs uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Kanovereniging Gaasperplas.

Deze vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 7 maart 2014 in ons clubgebouw aan het Langbroekpad 2 te Amsterdam, aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staan koffie, thee en koekjes klaar.

Zoals gebruikelijk zal tijdens de vergadering een bestuursverkiezing plaatsvinden. Patrick de Boer, Rudolf van Daelen, Martijn Neijhof en Theo Soeteman zijn bereid zich voor een nieuw jaar herkiesbaar te stellen.

Er is nog steeds een bestuursfunctie vacant; volgens de statuten immers dient het bestuur uit tenminste vijf personen te bestaan. Voor deze functie heeft zich nog geen kandidaat verkiesbaar gesteld.

Van harte en met enige klem nodigt het bestuur onze leden (vanaf 18 jaar en die minimaal 6 maanden lid zijn) uit zich kandidaat te stellen voor het vervullen van een bestuursfunctie. Kandidaatstelling vanuit de leden geschiedt bij de secretaris, uiterlijk 7 dagen voor de datum waarop de algemene ledenvergadering zal plaatsvinden.

Stemgerechtigd zijn de leden vanaf 18 jaar, maar vanzelfsprekend zijn onze minderjarige leden ook van harte welkom op deze vergadering.

De financiële stukken zullen een week voor de ALV beschikbaar staan in het ledendeel van onze website. Tijdens de ALV zullen er ook een aantal setjes aanwezig zijn.

Wij hopen op een grote opkomst en zien jullie graag tegemoet op de ALV.

Met vriendelijke groet,

 

Martijn Neijhof
Secretaris KVGaasperplas

 

Beste wensen voor 2014

De Nieuwjaarsreceptie was gezellig druk. De toespraak, het vaste nummer van de voorzitter, gelukkig kort … erg kort. De Ambriosiusprijs is uitgereikt aan Saskia Maas en Joanita van Santen.

Via deze weg wenst het bestuur iedereen die niet aanwezig kon zijn een voorspoedig 2014. Gezamenlijk maken we er ongetwijfeld weer een prachtig jaar van.

Namens het bestuur,
Rudolf W van Daelen
(voorzitter KV Gaasperplas)